De meeste mensen weten tegenwoordig wat biologische landbouw inhoudt. Vaak blijft de verklaring echter hangen op wat er in de biologische landbouw afwezig is; er worden geen kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en GGO’s gebruikt. Eigenlijk is dat jammer want het verhaal wordt veel krachtiger als je ook weet wat er bij biologische landbouw extra aanwezig is ten opzichte van reguliere landbouw.

Biologische landbouw begint bij een gezonde bodem. De bodemvruchtbaarheid wordt versterkt en in stand gehouden door een ruime vruchtwisseling. Door vruchtwisseling wordt de bodem niet eenzijdig gebruikt, krijgen ziekten en plagen minder kans, en voed je de bodem op een afwisselende manier. Een rijk bodemleven, met als grootste voorganger de fantastische regenworm (onderschat hem niet!), zorgt ervoor dat organisch materiaal verteerd en vermengd raakt met de ondergrond. Het bodemleven verspreidt lucht, water en voedingsstoffen door de bouwlaag (de bovenste laag grond waarin de groenten grotendeels wortelen) zodat die een goede structuur krijgt. Een goede structuur wil zeggen losse, kruimelige grond, met genoeg ruimte voor lucht en water. Goede bemesting draagt ook bij aan een gezonde bodem. Het zorgt voor voeding, maar kan ook de structuur van de bodem verbeteren door de toevoer van organisch materiaal. Op deze manier kan de bodem de plant voeden, en de plant kan mens of dier weer voeden. Een prachtige kringloop!

De natuur zal een belangrijke plek krijgen op het bedrijf. Bloemrijke randen langs de velden, kruidenrijk grasland, heggen, een poel en natuurlijke rommelhoekjes bieden voedsel en beschutting voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Deze dieren kunnen helpen bij het in toom houden van ziekten en plagen, omdat het vaak natuurlijke vijanden zijn van insecten en ziekten in cultuurgewassen. Maar het is ook gewoon mooi! Biologische landbouw is een vorm van landbouw die samenwerkt met de natuur.

De paarden in de wei kunnen genieten van een rijk saladebuffet in plaats van alleen maar een of twee grassoorten. Er zijn bomen voor schaduw of beschutting tegen de wind. De dieren op de boerderij worden niet preventief ingespoten met antibiotica; de staarten, horens en snavels blijven zitten waar ze thuishoren en de stallen zijn ruim en met stro ingestrooid zodat een fijn ligbed ontstaat. Dier-eigen gedrag is de leidraad bij de omgang met onze dieren. Ook al houd je dieren omdat je hen op wilt eten of om hun producten, dat doet niks af aan hun recht op een goed bestaan, waarin ze ook echt dier kunnen zijn.
Het instandhouden of creëren van kringlopen is een ander belangrijk aspect van biologische landbouw.

Biologisch produceren betekent voor mij het combineren van productkwaliteit met idealisme, realisme, en levensplezier. Vurrukkulluk voedsel, met aandacht geteeld. Waarom zou je jezelf en de aarde tekort doen met bespoten van ver weg gehaalde groenten, als je ze om de hoek vers kan plukken? Weten waar je eten vandaan komt, er zelf tussendoor kunnen lopen, is een prachtige ervaring. Kinderen die met rode snoetjes van het sap tussen de aardbeien scharrelen. Een idylle? Ja, inderdaad, maar wel een heel reële. Op De Nieuwe Akker is het (binnenkort) gewoon mogelijk!

Wil je meer weten over biologische landbouw, of over duurzaamheid in het algemeen? Neus dan eens rond op deze sites:

Bionext
Biologische startpagina
Duurzaam Thuis
EcoMarkt