In het buitenland, vooral in de VS, is Community Supported Agriculture een belangrijke vorm van landbouw. CSA of Gemeenschapslandbouw is bekend geworden door de populaire documentairefilm: 'The real Dirt on farmer John'.
Kern van een CSA-bedrijf is de afspraak die gemaakt wordt tussen boeren en klanten. De klanten zijn vervolgens geen klanten meer, maar deelnemer. Eigenlijk lid van de boerderij. De deelnemer zegt toe (wekelijks) een deel van de oogst af te nemen, ongeacht of die groot of kleiner uitvalt, en daarvoor de kosten te dragen. De boeren op hun beurt spannen zich in om de aarde, de planten en de dieren naar beste kunnen te verzorgen. 

De volgende afspraken tussen boer en deelnemers zijn kenmerkend voor een CSA-organisatie:

  • Gezamenlijk delen van de oogst (risicodeling), wederzijdse zorg.
  • Gezamenlijk delen van de kosten. 
  • Openheid van zaken: transparante prijsvorming, open boekhouding, deelnemers zijn betrokken bij het beleid van de boerderij en worden geïnformeerd.  

 In Nederland en België zijn er ongeveer 25 bedrijven die op een manier werken die dicht bij CSA ligt.
Als U wilt weten wat een CSA-bedrijf in kan houden kijk dan eens bij een van de volgende bedrijven op de site:

De Nieuwe Ronde
Het Open Veld
De Oosterwaarde
Amelis'Hof (Voorheen De Aardvlo)